Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBVEZA ISPITIVANJA PLODNOSTI TLA

Sukladno novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, čl. 7. i 8.) ispitivanje plodnosti tla kod ovlaštenog laboratorija postala je zakonska obveza kako za vlasnike vlastitog poljoprivrednog zemljišta tako i za zakupnike državnog poljoprivrednog zemljišta. Također, Zakonom su propisane i kaznene odredbe za neispunjavanje navedene zakonske obveze (čl. 92 Zakona).

Za provedbu potrebnih analiza  Rješenjem od strane Ministarstva poljoprivrede (Klasa: UP/I-320-02/17-01/02. Urudžbeni broj: 525-07/0367-18-3) ovlašten je Laboratorij Labosan.

RJEŠENJE O OVLAŠTENJU – LABOSAN