Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Na temelju članka 31.stavak 7.Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12.) i članka 35.Statuta općine Veliko Trgovišće (“Službeni glasnik KZŽ” broj: 23/09.) Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće na 20.sjednici održanoj dana 21.ožujka 2013.godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Spomenutom izmjenom Odluke smanjuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa  za 50%, što znači za I zonu -30,00kn/mᶟ, za II zonu -25,00 kn/m i za III zonu – 20,00 kn/mᶟ.

Temeljnom odlukom propisane su mogućnosti  za oslobođenje i to ukoliko investitor – obveznik komunalnog doprinosa gradi, dograđuje, nadograđuje ili rekonstruira građevinu za stanovanje isključivo od drvenog materijala na tradicionalan zagorski način, ima pravo na oslobođenje, od obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa od 90%, stanovnici Općine imaju pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 80% od obračunate vrijednosti ako gradi, dograđuje, nadograđuje ili rekonstruira građevinu kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje, stanovnik Općine koji ima riješeno stambeno pitanje također ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 80% od obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa po odredbama Odluke, ako gradi, dograđuje, nadograđuje ili rekonstruira stambenu građevinu kojom rješava stambeno pitanje članu uže obitelji, o čemu prilaže ovjerenu pismenu izjavu, investitor – obveznik komunalnog doprinosa koji nema prebivalište na području Općine, a gradi, dograđuje ili nadograđuje stambenu građevinu – kuću za odmor – ima pravo na oslobođenje od 70%, investitor – obveznik komunalnog doprinosa koji ima prebivalište ili sjedište na području Općine a gradi, dograđuje, nadograđuje ili rekonstruira građevinu namijenjenu daljnjoj prodaji ostvaruje pravo na oslobođenje od 60%, investitor – obveznik kom.doprinosa koji nema prebivalište ili sjedište na području Općine, a gradi, dograđuje, nadograđuje ili rekonstruira građevinu namijenjenu daljnjoj prodaji ostvaruje pravo na oslobođenje od 40% kom.doprinosa.

Pravo na oslobođenje od plaćanja kom.doprinosa u visini od 100% od obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa po odredbama ove Odluke ostvaruje investitor – obveznik komunalnog doprinosa ako gradi, dograđuje, nadograđuje ili rekonstruira građevinu namijenjenu obavljanju poljoprivredne djelatnosti. Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 40% ostvaruje investitor – obveznik kod izgradnje, dogradnje, nadogradnje ili rekonstrukcije građevine koji su namijenjeni gospodarstvu (proizvodnja, servisi,trgovina, usluge). Dodatno oslobođenje od plaćanja kom.doprinosa ostvaruje investitor koji gradi, dograđuje, nadograđuje ili rekonstruira građevinu namijenjenu gospodarstvu, osim poljoprivrede u slučaju:  ako je sjedište na području općine Veliko Trgovišće – 20%,  ako proizvodni program prelazi 60%ukupnog prometa  – 10%, ako obavlja komunalnu ili sličnu uslužnu djelatnost – 10%.