Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA SKUPŠTINA VATROGASNE ZAJEDNICE

U petak 06. travnja 2018. godine održana je redovna 23. izvještajna godišnja Skupština Vatrogasne zajednice općine Veliko Trgovišće. Skupštinu je otvorio predsjednik VZO Ivica Filipec  obrativši se sa pozdravnom riječi prisutnima.

Uz članove Vatrogasne zajednice sjednici su nazočili  gosti i uzvanici između kojih  načelnik općine Robert Greblički, predsjednik VZ KZŽ Stjepan Skuliber te predstavnici Vatrogasne zajednice Grada Zaboka.

Zajednički Izvještaj o radu  Predsjedništva i Zapovjedništva te Financijsko izvješće za 2017. g. podnio je   predsjednik Ivica Filipec.  Predsjedništvo  i Zapovjedništvo radili su na realizaciji  godišnjeg programa rada te ga usklađivali prema mogućnostima provedbe, a  sve u okvirima  Financijskog planu  s ciljem da se maksimalno omogući realizacija planova DVD-a članica  VZ  općine Veliko Trgovišće.

U operativnom dijelu u tijeku  2017. godine  odrađeno je 27 intervencija (DVD”Vatrogasac” Strmec 7, DVD Veliko Trgovišće 14, DVD Dubrovčan-Ravnice 6),  natjecateljske ekipe  naših vatrogasnih društava sudjelovale  su na brojnim natjecanjima u svim kategorijama s ostvarenim zavidnim rezultatima, a DVD “Vatrogasac” Strmec organizirao je  II. Kup  i DVD Veliko Trgovišće općinsko vatrogasno natjecanje. Društva su sudjelovala na raznim događajima koji su obilježili prethodnu godinu  u povodu dana općine  ( Dan otvorenih vrata DVD-a, taktička vježba u Dubrovčanu), sudjelovanje članova na  skupštinama prijateljskih društava i Udruga, proslavama obljetnica, obiljažavanju  sv. Florijana u V. Trgovišću i centralno za županiju u Klanjcu (kapela sv. Florijana),  sudjelovanje na vatrogasnom hodočašću u Mariji Bistrici i drugim događanjima.

Vatrogasna društva najviše rada usmjerila su na jačanju  interventne spremnosti operativnih članova, a to znači nabavci i održavanju opreme i vozila, obnavljanje liječničkih svjedodžbi te osposobljavanju članova. Tako je    osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca za zvanje „vatrogasac  I Klase“   pohađalo i uspješno položilo 26 članova iz naših DVD-a,     Društva su nabavljala opremu za gašenje (cijevi  vatrozaštitna odijela, , vatrogasne čizme, rukavice,  brentače, te različitu vatrogasnu armaturu), a znatan dio financijskih sredstava utrošen je na održavanje postojeće opreme i vozila.

Izvješće nadzornog odbora podnio je predsjednik Nadzornog odbora Stjepan Fišter  konstatirajući da u izvještajnom razdoblju nije bilo kršenja Statuta. Materijalno-financijsko poslovanje vodi se sukladno Zakonu i zakonskim propisima.

U mjesecu srpnju 2017. g. obavljen je inspekcijski nadzor u Vatrogasnoj zajednici općine Veliko Trgovišće. Cilj  nadzora je bio utvrđivanje stanja provedbe  Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata. U provedbi nadzora izvršen  je pregled dokumentacije u odnosu na:  ustrojstvo, izbore i imenovanja tijela i   odgovornih   osoba,  ispunjavanje uvjeta  za zapovjednika i  zamjenika, intervencijsku  spremnost i tehničku opremljenost  vatrogastva na području djelovanja VZ, osposobljavanja vatrogasnih kadrova u   2016. godini i tijekom  2017. godine, odluke,  izvješća  posljednje održane Skupštine, te odluke načelnika Općine o prihvaćanju izvješća o radu i materijalno financijskom poslovanju VZO. Nadležni inspektor u provedbi nadzora nije naišao na nedostatke, niti je imao primjedbi na utvrđeno stanje u provedbi  propisa i  radu Vatrogasne zajednice.

U studenom 2017. godine je izvršen nadzor općinskog vatrogasnog zapovjednika    po svim društvima, te je evidentirana ispravnost opreme, sredstava i raspoloživost i  osposobljenost vatrogasnih operativaca.

Sva Izvješća od strane  članova Skupštine  jednoglasno su prihvaćena.

U  pozdravnim govorima, uzvanici su čestitali na dosadašnjem uspješnom radu, zaželjevši u budućnosti još više uspjeha i ostvarenje svih  zadanih  planova u 2018. godini.

Predsjednik Skupštine zahvalio je  uzvanicima na upućenim pohvalama i čestitkama, a što vatrogasce obvezuje da se još više trude  svaki svojim radom doprinijeti nastavku dugogodišnje tradicije  vatrogastva na našem području te da budu svima na pomoći onda kada je to najpotrebnije. Naglasio je dobar rad na protupožarnoj preventivi što je očito u manjem broju intervencija, a načelniku općine zahvalio je na suradnji i podršci koju općina pruža Vatrogasnoj zajednici.