Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

POKRETANJE POSTUPKA DODJELE PRIZNANJA

Statutom općine Veliko Trgovišće i Odlukom o priznanjima utvrđeno je da Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Općinu. Sukladno navedenom, ovime se pokreće postupak za dodjelu javnih priznanja za postignuća u protekloj godini, a koja će se uručiti prigodom Dana općine Veliko Trgovišće u 2018. godini.

Naprijed navedenim aktima utvrđena su slijedeća javna priznanja:

Nagrada za životno djelo općine Veliko Trgovišće,

Nagrada općine Veliko Trgovišće,
Plaketa općine Veliko Trgovišće,
Grb općine Veliko Trgovišće,
Pohvalnica,
Zahvalnica ,
Počasni građanin.
Nagrada za životno djelo općine Veliko Trgovišće dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i kada se ocijeni da je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u dotično djelo i u tome postigla neponovljiv rezultat u dotičnom području.

Svake godine može se dodijeliti samo jedna Nagrada za životno djelo.

Nagrada Općine Veliko Trgovišće dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju znanosti, obrazovanja, gospodarstva, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu.

Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije Nagrade Općine.

Plaketa Općine Veliko Trgovišće dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju znanosti, obrazovanja, gospodarstva, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu.

Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije Plakete Općine.

Grb Općine Veliko Trgovišće dodjeljuje se građanima Općine, ostalim građanima Republike Hrvatske, te građanima drugih zemalja za zasluge za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva.

Svake godine može se dodijeliti samo jedno priznanje Grb Općine.

Uz priznanje «Grb općine» dodjeljuje se brončani odljevak grba Općine.

Pohvalnica Općine Veliko Trgovišće dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za istaknuto zalaganje i aktivnosti na polju društvenih odnosa, obrazovanja, gospodarstva, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, značajnih za unapređenje kvalitete življenja.

Zahvalnica Općine Veliko Trgovišće dodjeljuje se pravnim i fizičkim osobama za razne donacije i pomoći Općini kao i za druge slične aktivnosti.

Počasnim građaninom Općine Veliko Trgovišće može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili u svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva, promicanju i ugledu općine Veliko Trgovišće, Krapinsko-zagorske županije i Republike Hrvatske .

Počasnim građaninom ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području općine Veliko Trgovišće..

Svake godine može se samo jedna osoba proglasiti počasnim građaninom općine Veliko Trgovišće.

Prijedloge za dodjelu priznanja mogu podnijeti:

– Članovi Općinskog vijeća,

– Općinski načelnik,

– radna tijela Općinskog vijeća,

– Vijeća mjesnih odbora s područja općine Veliko Trgovišće,

– udruge građana s područja općine Veliko Trgovišće,

– političke stranke,

– druge fizičke i pravne osobe.

Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti dostavljen Odboru za priznanja u pismenom obliku sa obrazloženjem.

Prijedlog se podnosi na priloženom obrascu najkasnije do 05. ožujka 2018. godine.

Općinski načelnik:

Robert Greblički

Klasa: 022-01/18-01/03

Urbroj: 2197/05-05-18-01

OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA – 2018.