Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

POKRETANJE POSTUPKA DODJELE PRIZNANJA OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

POKRETANJE POSTUPKA DODJELE PRIZNANJA OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

Općina Veliko Trgovišće pokreće postupak za dodjelu javnih priznanja za postignuća u protekloj godini, a koja će se uručiti prigodom Dana općine Veliko Trgovišće u 2014.g. Utvrđena su slijedeća javna priznanja: Nagrada za životno djelo općine Veliko Trgovišće, Nagrada općine Veliko Trgovišće, Plaketa općine Veliko Trgovišće, Grb općine Veliko Trgovišće, Pohvalnica, Zahvalnica i Počasni građanin. Prijedloge za dodjelu priznanja mogu podnijeti: Članovi Općinskog vijeća, Općinski načelnik, radna tijela Općinskog vijeća, Vijeća mjesnih odbora s područja općine Veliko Trgovišće, udruge građana s područja općine Veliko Trgovišće, političke stranke, druge fizičke i pravne osobe. Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti dostavljen Odboru za priznanja u pismenom obliku sa obrazloženjem, a isti se podnosi najkasnije do 15.ožujka 2014.godine.