Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PREZENTACIJA NATJEČAJA ZA GRAĐANSKE AKCIJE U ZABOKU I KRAPINI

Poštovani, poštovane,
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog druStva (u daljnjem tekstu Zaklada) je temeljem
Sporazuma o partnerstvu u provedbi proširenog Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga
društva u Republici Hrvatskoj, potpisanim s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, nadležna
za 5 Zupanija: lstarsku, Primorsko-goransku, Karlovačku, Sisačko-moslavačku i Krapinsko-zagorsku
županiju.
Sukladno navedenom, Zaklada (www.civilnodrustvo-istra.hr) raspisuje natječaje za organizacije civilnog
društva te preuzima dio obveza provedbe natječaja raspisanih od strane pojedinih tijela državne uprave u
suradnji s Vladinim Uredom za udruge.
Zaklada u suradnii s Programom JAKO organizira kratku edukaciju o pisanju projektnih prijedloga te
prezentaciiu natječaja za građanske akcije,,Naš doprinos zajednici”.
Edukacija i prezentacija će se održati kako sljedi: o U Zaboku u utorak, 22.O9.2O15. godine u Centru za mlade i nezavisnu kulturu (Zetena dvorana), Trg Dragutina Domjani6a 6 s početkom u 16.30 sati. o U Krapini u srijedu 23.09.2015. godine u Srednjoj Školi Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 5, s početkom u 15.30 sati.
Predviđeno trajanje prezentacije i edukacije je 2,5 sata.
Molimo da dolazak potvrdite na adresu e-pošte zaklada@civilnodrustvo-istra.hr najkasnije do 18. rujna
2015. godine sa sljedećim informacijama: ime i prezime, organizacija i napomena u koji grad dolazite.