Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

REZULTATI IZBORA ZA DJEČJE OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 023-01/16-01/458
URBROJ: 2197/05-05-19-12
Veliko Trgovišće, 28. listopad 2019.g.

Na temelju članka 5. stavak 9. Odluke  o osnivanju Dječjeg općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 8/19.) Jedinstveni upravni odjel općine Veliko Trgovišće
 

O B J A V L J U J E
rezultate izbora za Dječje općinsko vijeće
općine Veliko Trgovišće

I

Utvrđuje se da su izbori za Dječje općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće provedeni u Osnovnoj školi Veliko Trgovišće u 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7, 8.a, i 8.b razredu te u PŠ Dubrovčan u 5.d, 6.d, 7.d i 8.d. razredu, u vremenu od 22. do 25. listopada 2019.g.

II

Na izborima iz točke I izabrano je 11 članova Dječjeg općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće, i to:

  • OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE

-5.a razred FILIP ŠPOLJAR

-5.b razred NIK ŠPOLJAR

-6.a razred DOMINIK ŠOŠTAR

-6.b razred MARTIN PREKRAT

-7. razred  MAGDA BLAŽUN

-8.a razred PETRA PETAK

-8.b razred MATIJA SELJAN

  • PODRUČNA ŠKOLA DUBROVČAN

-5.d razred IVAN BARLOVIĆ

-6.d razred NIKOLA ZAIĆ

-7.d razred  IVONA PAVLINIĆ

-8.d razred SARA SLOVENEC.

III.

Rezultati izbora objavljuju se na oglasnoj ploči i Internet stranici Općine te na Internet stranici Škole, uz prethodnu suglasnost roditelja izabranih članova.

 

                                                                                                                                                                                Pročelnica

                                                                                                                                                                                Štefanija Benko