Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Rezultati natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trgovišće

Na temelju članka članka 5. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:  br. 86/08., 61/11., 04/18., 96/18. i 112/19. – dalje: ZSN)  i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 23/09, 8/13, 6/18, 17/20, 8/21 i 30/21- proč. tekst)  načelnik Općine Veliko Trgovišće dana 15. veljače 2023. godine donio je

R J E Š E N J E

o imenovanju pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Veliko Trgovišće

kojim je imenovana IRENA GAŠPARIĆ  za pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trgovišće na neodređeno vrijeme.

Svim kandidatima u postupku natječaja dostavlja se Rješenje o imenovanju na znanje.