Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA

OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

 

Na temelju članka 17.a i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/96., 92/01., 44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. – Ustav Republike Hrvatske – pročišćeni tekst), Općinsko povjerenstvo donosi

 

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA

 

Na području Općine Veliko Trgovišće određuju se sljedeća glasačka mjesta:

 

1.      Glasačko mjesto broj 1 u: Velikom Trgovišću (Osnovna škola)

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Velikom Trgovišću i Jezeru Klanječkom;

2.      Glasačko mjesto broj 2 u: Velikom Trgovišću (Dom kulture Veliko Trgovišće)

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Domahovu i Zelengaju;

3.      Glasačko mjesto broj 3 u: Jalšju (Društveni dom II)

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Jalšju;

4.      Glasačko mjesto broj 4 u: Dubrovčanu (Osnovna škola)

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Bezavini, Vilancima,Velikoj Erpenji i  Dubrovčanu od

kbr.110 na dalje;

5.      Glasačko mjesto broj 5 u:  Dubrovčanu (Vatrogasni dom)

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Ravnicama, Mrzlom Polju i Dubrovčanu od kbr. 1 – 109;

6.      Glasačko mjesto broj 6 u: Strmcu (Osnovna škola)

koje obuhvaća birače s prebivalištem u  Strmcu, Požarkovcu i Turnišću Klanječkom;

7.      Glasačko mjesto broj 7 u: Vižovlju (Društveni dom)

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Vižovlju;

8.      Glasačko mjesto broj 8 u: Družilovcu (Društveni dom)

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Družilovcu.

 

Predsjednica

 

Marija Kantoci, dipl.iur., v.r.