Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Termini i lokacije mobilnih reciklažnih dvorišta

U sklopu organizacije i uspostave novog sustava gospodarenja otpadom na području Općine Veliko Trgovišće, ovim putem obavještavamo sve mještane da  mobilno reciklažno dvorište počinje s radom.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

Mobilno reciklažno dvorište postavljati će se u  naseljima na lokacijama određenim Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području  općine Veliko Trgovišće (”Službeni glasnik KZŽ” br. 6/18).

 Plan postavljanja i raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta u narednom razdoblju do kraja 2019. godine možete preuzeti ovdje

U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se besplatno odložiti razne vrste otpada, kao npr.: otapala, kiseline, lužine, pesticidi, fluorescentne cijevi, boje, tinte, ljepila i smole, baterije i akumulatori,manja električna i elektronička oprema, metalna ambalaža, papir i karton, staklo, staklenu ambalažu, odjeću, tekstil, lijekovi, jestiva ulja i masti i dr.  Popis otpada koji možete besplatno odložiti  preuzmite ovdje

Sve detaljnije informacija  mogu se dobiti na telefon broj: 049/236-762 ili 098/306-794.

Mobilno reciklazno dvorište- lokacije i termini

Popis otpada – MRD