Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GROBLJA U VELIKOM TRGOVIŠĆU

Na temelju članka Zakona o prostornom uređenju NN (153/13), te Odluke o izradi predmetnog plana (” Službeni glasnik Krapisnko – zagorske županije ” broj : 31/15) izrađen je ovaj Plan :

Sažetak za javnost ( urbanistički plan uređenja groblja u Velikom Trgovišću)