NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA:   023-01/14-01/386 UR.BROJ:  2197/05-15-05-7 Veliko Trgovišće,  07.01.2015.g.                                                                        .. više ->

07 sij. 2015


Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića