Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:   023-01/14-01/386

UR.BROJ:  2197/05-15-05-7

Veliko Trgovišće,  07.01.2015.g.

 

 

                                                                                    1.RADIO STUBICA

                                                                                    2.INTERNET STRANICA OPĆINE

                                                                                    3.OGLASNA PLOČA OPĆINE

 

 

 

PREDMET:      Nacrt Plana gospodarenja otpadom – objava

                     Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine broj: 94/13.) općina Veliko Trgovišće objavljuje Nacrt Plana gospodarenja otpadom općine Veliko Trgovišće radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Nacrt Plana dostupan je na službenoj Internet stranici općine Veliko Trgovišće ili u Jedinstvenom upravnom odjelu, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na isti mogu se podnijeti u roku od 30 dana odnosno do 07. veljače 2015.g.  u pismenom obliku, a predaju se neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu ili dostavljaju poštom.

 

Pročelnica

Štefanija Benko

Naslovna Prijedlog Plana gospodarenja otpadom općine Veliko Trgovišće