Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA 18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

18. sjednica Općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće.

Po usvajanju zapisnika sa prethodne, 17. sjednice Općinskog vijeća, na sjednici je usvojeno Izvješće o izvršenju Proračuna općine Veliko Trgovišće za razdoblje 01. siječnja   do 30. lipnja 2016.godine i Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01. siječnja   do 30. lipnja 2016.godine te su  donesene sljedeće Odluke:

  1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u V.Trgovišću,
  2. Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Veliko Trgovišće,
  3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi,
  4. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite općine Veliko Trgovišće,
  5. Odluka o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u korist grada Zaboka.