Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

BODOVNA LISTA ZAHTJEVA PODNESENIH ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA UČENIČKU STIPENDIJU U ŠK.GOD.2013/2014

BODOVNA LISTA ZAHTJEVA PODNESENIH ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA UČENIČKU STIPENDIJU U ŠK.GOD.2013/2014

 

 

Redni broj

Ime,prezime,

adresa

ZBROJ

BODOVA

1.

 

 

LUCIJA RADOVANIĆ

Strmec 34

 

 

  229

2. RENATA PULEK

Strmec 18

 

 

198,6

3. MARTINA MAJCEN

Turnišće Klanječko 6

 

 

 

 180,40

4. DARIJA PULEK

Strmec 18

 

 

177,20

5. MARIJA STIPIĆ

M.Gupca 20

 

 

157,60

6. ANTONIJA TOMAŠKOVIĆ

Gajeva 3

 

 

155,60

7. BRIGITA FIKET

Družilovec 41/A

 

 

153,40

8.  MATIJA PREMUŽ

Strmec 44

 

 

 150,40

9. ELIZABETA VUTMEJ

M.Gupca 8

 

 

145,80

10. MATEJA SELJAN

Družilovec 4

 

 

140,00

11. LUKA KOKOT

M.Polje 67

 

135

12. KRISTINA HORAK

Dubrovčan 178

 

 

130

13. KRISTINA KRANJČEC

Dubrovčan 26

 

 

120,60

14. MONIKA BOŽIČEK

S.Radića 98

 

 

120,20

15. JOSIP GRAH

Dubrovčan 144

 

118,20

16. MAGDALENA KRIŽNIK

A.Šenoe 1 V.Trgovišće

 

 

 

115,80

17. HELENA FUREŠ

S.Radića 83, V.Trgovišće

 

 

 

105

18. DORIS HORVAT

Veliko Trgovišće, S.Radića 49/A

 

 

 

 

105

19. KRISTINA HARAPIN

Kralja Tomislava 17

 

 

 

103,20

20. ANTE ŠIPURA

K.Š.Đalskog 44/b

 

 

 100,60

21. DUNJA KASTELAN

V.Trgovišće, S.Radića 73/a

 

 

 

 100

22. MIHAELA RADOVANIĆ

Strmec 31

 

 

 94

23. IVAN PLEČKO

Jez.Klanječko 47/B

 

 

  72,60

 

Radi neispunjavanja uvjeta iz članka 7. stavak 1. Pravilnika  nije bodovan slijedeći zahtjev:

 

  1. EDUARD KAHLINA, Zelengaj 31.

 

Prema odluci Općinskog načelnika KLASA: 023-01/13-01/519, UR.BROJ: 2197/05-13-05-1 od 26.09.2013.g. uškolskoj – akademskoj godini 2013/2014  dodjeljuje  se   šesnaest učeničkih   stipendija.

 

Na objavljenu listu može se izjaviti prigovor Općinskom  načelniku  u roku osam dana  od dana objave iste. U istom roku može se izvršiti i uvid u  natječajnu dokumentaciju.

Lista se objavljuje na oglasnoj ploči i na službenoj  web stranici Općine, sa danom 11.11.2013.g.