Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV VLASNICIMA/INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

JAVNI POZIV VLASNICIMA/INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Dana 06. kolovoza 2012. stupio je na snagu novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojim se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Općina Veliko Trgovišće  na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12.) objavljuje

J  A  V  N  I         P  O  Z  I  V

Pozivaju  se
– vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da do 30. lipnja 2013. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

– vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada za koje je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu zakona, da do 31. prosinca 2012. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok.
Uz zahtjev stranka treba priložiti dokumentaciju u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Dodatna  pojašnjenja  i  informacije  mogu se  dobiti  u  Upravnom  odjelu  za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša  Zabok, Kumrovečka 6.