Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBAVIJEST BIRAČIMA – IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JLPRS I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JLPRS

OBAVIJEST BIRAČIMA

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja, 07. svibnja 2023. godine

U Krapinsko-zagorskoj županiji su raspisani izbori za jednog predstavnika nacionalne manjine na razini županije za slovensku i srpsku nacionalnu manjinu i u općinama Hum na Sutli i Zagorska Sela za članove vijeća za slovensku nacionalnu manjinu.

Pozivaju se birači pripadnici nacionalnih manjina za koje će se provesti izbori za predstavnike i članove vijeća nacionalnih manjina, da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak upisanih podataka u registar birača prema mjestu svog prebivališta u Upravnom odjelu za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove na slijedećim lokacijama:

 

Krapina, Magistratska 1

tel: 049/329 123, 049/329 223

e-mail: ivana.haluzan@kzz.hr

brigita.kovacec@kzz.hr

     Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20

tel:  049/286 124

e-mail: stefanija.sagud@kzz.hr

mirela.vrancic.koprivnjak@kzz.hr

Klanjec, Trg Mira 11

tel:   049/550 309, 049/550 475

e-mail: stefica.kramaric@kzz.hr

anica.flugler@kzz.hr

Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2

tel:   049/376 105, 049/376 022

e-mail: ana.lupinski@kzz.hr

sanja.petek@kzz.hr

Zabok, Kumrovečka 6

tel:   049/223 533, 049/500 589

e-mail: katarina.horvat@kzz.hr

sanja.svigir@kzz.hr

Zlatar, Park hrvatske mladeži 2

tel:   049/466 122

e-mail: verica.bolfek@kzz.hr

jasna.horvat@kzz.hr

 

svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 15,00 sati

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina koji će navršiti 18 godina do dana provedbe izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti .

Zahtjevi za dopunu i ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi

zaključno do srijede, 26. travnja 2023. godine

 

Upravni odjel za opću upravu,imovinsko-pravne i zajedničke poslove

OBJAVA BIRAČIMA