Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBAVIJEST GRAĐANIMA KOJI IMAJU NEPODMIRENA DUGOVANJE PREMA TVRTKI EKO FLOR PLUS d.o.o.

Prema obavijesti tvrtke EKO FLOR PLUS d.o.o. Varaždin, a koja ima koncesiju za zbrinjavanje komunalnog otpada na području općine Veliko Trgovišće, ista pokreće postupak prisilne naplate dospjelih a nepodmirenih dugovanja za vremensko razdoblje od 01.05.2013. do 31.03.2014.g. s osnova zbrinjavanja komunalnog otpada. Slijedom iznijetog obavještavaju se građani koji imaju takva dugovanja da ista mogu podmiriti najkasnije do 01.listopada 2014.godine u iznosu osnovnog duga, a nakon tog vremena dug će biti prisilno naplaćen i uvećan za kamate i troškove postupka. Za sva daljnja pitanja kontaktirati tvrtku EKO FLOR PLUS d.o.o., Odjel za reklamacije na telefon 587-810, fax 249-240 ili e-poštom reklamacije@eko-flor.hr.