Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBAVIJEST O POKRETANJU POSTUPKA IZMJENE PROSTORNOG PLANA – POZIV NA DOSTAVU ZAHTJEVA

Općina Veliko Trgovišće pokrenula je postupak V izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Veliko Trgovišće te se pozivaju sve fizičke i pravne osobe   – vlasnici  ili korisnici zemljišta na području Općine da, ukoliko imaju potreba za promjenom namjene zemljišta, o tome dostave zahtjev u Jedinstveni upravni odjel općine Veliko Trgovišće.

Zahtjevu je potrebno priložiti kopiju katastarskog plana a isti  se mogu dostaviti do 01.veljače 2019.g.