Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavijest o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Veliko Trgovišće

Obavještavaju se korisnici sa područja Općine Veliko Trgovišće da će se otpad putem mobilnog reciklažnog dvorišta prikupljati 09.06.2021. godine na području mjesnih odbora prema sljedećem:

  1. Veliko Trgovišće, na javnoj površini kod  k.č.broj: 2237/3 k.o. Veliko Trgovišće – bivša PEZ Agro Zagorje – Trg S. i F. Tuđmana 5, u vremenu od 07:00 do 07:50 sati
  2. Dubrovčan, Bezavina i Mrzlo Polje –  na javnoj površini na adresi Dubrovčan 75a, kod Vatrogasnog doma Dubrovčan

u vremenu od 08:00 do 09:00 sati

  1. Domahovo, Družilovec i Jezero Klanječko – na javnoj površini na adresi Družilovec 122b kod Društvenog doma Družilovec

u vremenu od 09:20 do 10:20 sati

  1. Vižovlje, Strmec, Požarkovec i Turnišće Klanječko –  na javnoj površini na adresi Vižovlje 43, kod Društvenog doma Vižovlje

– u vremenu od 10:40 do 11:40 sati

  1. Jalšje, Ravnice, Vilanci i Velika Erpenja – na javnoj površini nasuprot adrese Ravnice 37, na k.č.br. 2178 k.o. Vel. Erpenja

– u vremenu od 12:00 do 13:00 sati