Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBJAVA ODRŽAVANJA IZBORA ZA DJEČJE OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA         
 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE                                                      
  OPĆINSKI   NAČELNIK

KLASA: 023-01/16-01/458
URBROJ: 2197/05-05-19-10

Veliko Trgovišće, 04. listopad 2019.g.

Na temelju članka 5. Odluke  o osnivanju Dječjeg općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 8/19.) Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće

                                                                                                              O B J A V L J U J E

                                                                                          održavanje izbora za Dječje općinsko vijeće
I

Utvrđuje se da je Odlukom o osnivanju Dječjeg općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 8/19.) osnovano Dječje općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće.

II

Izbori za članove Dječjeg općinskog vijeća održat će se u vremenu od 22. do 25. listopada 2019.g. u Osnovnoj školi Veliko Trgovišće i Područnoj školi Dubrovčan, tajnim glasovanjem uz prisustvo razrednika pojedinog razrednog odjeljenja.

Izbore će provesti Izborna komisija koju sukladno odluci iz točke I imenuje ravnateljica Škole.

III

Na izborima iz točke II birat će se 11 članova Dječjeg općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Greblički