Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA ZAJEDNIČKA VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE I INTERVENCIJSKIH POSTROJBI DVD-A S PODRUČJA VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE POD NAZIVOM “POPLAVA U OPĆINI VELIKO TRGOVIŠĆE U ZGRADI DJEČJEG VRTIĆA ROŽICA”

Nastavljajući realizaciju godišnjeg Plana i programa rada Vatrogasne zajednice općine Veliko Trgovišće,  organizirana je zajednička  vježba  civilne zaštite i intervencijskih postrojbi DVD-a  s područja Vatrogasne zajednice općine Veliko Trgovišće pod nazivom  “Poplava u općini Veliko Trgovišće u zgradi dječjeg vrtića Rožica”.

Vježba se održala  u nedjelju  02. lipnja 2019. godine u zgradi i  prostoru  okolo dječjeg vrtića  “Rožica” u ulici A.Šenoe 3, V. Trgovišće.

U vježbi su uz pripadnike Civilne zaštite sudjelovale interventne postrojbe DVD-a Veliko Trgovišće, DVD-a “Vatrogasac” Strmec i DVD-a Dubrovčan Ravnice sa svojim zapovjednicima, zatim pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Krapina, Gradskog društvo Crvenog križa Zabok, Zavoda za hitnu medicinu, Ispostava Zabok,  pripadnici Policijske postaje Zabok i Službe civilne zaštite Krapina.

U upravljačkoj skupini sudjelovali su: Robert Geblički načelnik općine Veliko Trgovišće, zadužen za  komunikaciju s medijima i koordinaciju promatrača, Mladen Matković, načelnik Stožera civilne zaštite općine Veliko Trgovišće zadužen za koordinaciju vježbe i svih sudionika, Dražen Strabić  ispred Službe civilne zaštite  Krapina  zadužen za  stručna pomoć koordinatoru vježbe i za analizu vježbe.

Stjepan Fišter, zamjenik zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Veliko Trgovišće, na razglas je prisutnima  kroz cijeli tijek vježbe objašnjavao postupak i tehniku koju su vatrogasci i ostali sudionici  koristili te  opremu  i vozila s kojima raspolažu, kako bi  izvršili  spašavanje djece i zaposlenika dječjeg vrtića  te zaštitili objekt od nadiranja vode i  osigurali zbrinjavanje povrijeđenih osoba.

Vježba se provodila s ciljem praktične provjere Plana djelovanja civilne zaštite općine Veliko Trgovišće  te  uvježbavanje pripadnika Stožera civilne zaštite za postupanje u slučaju izvanrednih situacija kao i osposobljenost i postupak intervencije operativnih snaga Vatrogasne zajednice općine Veliko Trgovišće  i žurnih službi.

U vježbi je   sudjelovalo  30  operativnih  vatrogasaca s tri vatrogasna  navalna vozila i tri kombi vozila, osam pripadnika Gorske službe spašavanja   s dva terenska vozila,  Hitna služba s  kombi vozilom   i Crveni križ s kombi vozilom.

Tematika vježbe je bila spašavanje djece i zaposlenika dječjeg vrtića “Rožica”  zbog nastale poplave, zaštita objekta od nadiranja vode izgradnjom  “Zečjih  nasipa”, ispumpavanje vode iz objekta i zbrinjavanje povrijeđenih osoba.

Taktička pretpostavka vježbe je bila da je zbog višednevnog padanja kiše, natapanja tla  i smanjenja protoka vode potoka Vrbovec na dijelu propusta ispod željezničke pruge  došlo  do izlijevanja istog i poplave naselja  Veliko Trgovišće. Poplava je zahvatila ulicu Ljudevita Gaja i Augusta Šenoe s trendom rasta budući da kiša nije prestajala padati.

Vodostaj je brzo rastao i prijetio  je  poplavljivanju dječjeg vrtića “Rožica” u kojem se nalazilo  30- tak djece.

Ravnateljica dječjeg vrtića o prijetnji poplavom obavjestila je Općinu,   o istom  se odmah obavjestilo  načelnika Općine koji je  putem načelnika Stožera civilne zaštite općine Veliko Trgovišće tražio  hitnu intervenciju operativnih snaga sustava civilne zaštite i žurnih službi  sa zadaćom evakuacije iz dječjeg vrtića i zaštite objekta dječjeg vrtića.

Dvadesetero djece uz pomoć zaposlenika samostalno su evakuirani u prostore Osnovne škole Veliko Trgovišće dok  se desetak   djece  popelo  na tavan objekta  kako bi izbjegli utapanje.

Na mjesto poplave prvo je stigla intervencijska postrojba DVD-a Veliko Trgovišće  čiji  su pripadnici odmah krenuli s evakuacijom djece  i  izgradnjom  zečjeg nasipa te ispumpavanjem vode.

Dolaskom udaljenijih intervencijskih postrojbi DVD-a Dubrovčan Ravnice i “Vatrogasac” Strmec  odmah se pristupilo spašavanju i evakuaciji ostale djece.

Zbog naglog prodora vode u prostor   vrtića, nastalom panikom  i padom troje djece u vodu došlo je do lakšeg ozljeđivanja  dvoje djece dok je jedno dijete padom u vodu teže ozlijeđeno (znakovi utapljanja).

Dvoje lakše ozlijeđene djece evakuirali su  pripadnici DVD-a Veliko Trgovišće a teže ozlijeđeno dijete pripadnici HGSS-a Stanica Krapina te su ih predali Hitnoj medicinskoj službi koja   je obavila  medicinsku trijažu.

Nakon provedene medicinske trijaže, dvoje lakše povrijeđene djece predana su Gradskom društvu Crvenog križa a jedno je odvezeno na daljnje medicinsko zbrinjavanje u Opću bolnicu Zabok.

Pripadnici Policijske postaje Zabok osiguravali su mjesta događaja.

Vježba je započela u 12;00 sati i odvijala se u predviđenom trajanju od 50 minuta te je završila u 12;50 sati.

Prijavak na završetku vježbe predao je načelnik Stožera civilne zaštite Općine i zapovjednik vatrogasne zajednice općine Veliko Trgovišće  Mladen Matković  načelniku općine Robertu Grebličkom.

Nakon završetka vježbe provedena je analiza i ocjena provedene vježbe.  U  timu za analizu  sudjelovali su   predstavnici  svih učesnika vježbe te jednoglasno zaključili da  je vježba  uspješno odrađena   a intervencijska spremnost  svih sudionika vježbe je na visokoj razini.