Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv za predlaganje  programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Poseban naglasak će se staviti na programe koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturalni dijalog, razvoj civilnog društva.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • samostalni umjetnici
 • umjetničke organizacije
 • ustanove u kulturi
 • udruge
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi
 • pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

 

PRIHVATLJIVI PROGRAMI:

 • redovne djelatnosti udruga u kulturi,
 • dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti,
 • glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti,
 • kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog),
 • vizualnih umjetnosti,
 • inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
 • monografija iz područja kulture i umjetnosti,
 • potpore izdavanju knjiga,
 • potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora,
 • izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija,
 • književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga,
 • književnih programa u knjižarama,
 • knjižnične djelatnosti,
 • muzejske djelatnosti,
 • digitalizacije kulturne baštine,
 • gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture,
 • međunarodne kulturne suradnje.

ROK ZA PRIJAVU:

do 20. listopada 2021. godine

 

Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2022. godini prijavljuju se u roku od 20. rujna do 20. listopada 2021. godine te tijekom 2022. godine s tim da se odluke o financiranju pristiglih prijava u 2022. godini donose do iskorištenja sredstava.

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.