Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PRIJAVE ZA POSAO POPISIVAČA DO 15. SRPNJA

Rok za prijavljivanje kandidata: od 23. lipnja do 15. srpnja 2021.

Popisivanje u razdoblju od 27. rujna do 17. listopada 2021. godine zahtijeva puni dnevni angažman kontrolora i popisivača (uključujući subote i nedjelje) te je nužan preduvjet da kandidat za kontrolora ili popisivača nema drugih poslovnih/školskih obveza. Moguće je produljenje Popisa do 29. listopada 2021. godine ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice.

Uvjeti koje kandidat treba zadovoljiti:

  • državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem ili reguliranim boravištem u Republici Hrvatskoj
  • navršenih 18 godina u trenutku popunjavanja prijave
  • postignuto najmanje srednjoškolsko obrazovanje
  • poznavanje rada na računalu
  • valjana adresa elektroničke pošte.

Prednost pri izboru kandidata:

  • viša razina obrazovanja
  • iskustvo rada na prijašnjim popisima/anketama
  • dobro poznavanje rada na računalu
  • nezaposleni i studenti.

Link na prijavu: https://popis2021-prijava.dzs.hr/ords/f?p=103:2::::::