Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PROJEKT “ZNANJEM I ISKUSTVOM DO RADNOG MJESTA”

Na području Krapinskozagorske (nastavno KZŽ) i Sisačkomoslavačke županije (nastavno SMŽ), 26. ožujka 2019. godine, započeo projekt pod nazivom “Znanjem i iskustvom do radnog mjesta”. Svrha projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada KZŽ i SMŽ kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Projekt provodi udruga Mine Alternativni Izvori Donacija (skraćeno Mine Aid) u partnerstvu s Učilištem Magistra – ustanovom za obrazovanje odraslih osoba. Projekt je usmjeren na stjecanje potrebnih znanja i vještina koje bi korisnicima omogućile bolje i ravnopravnije snalaženje na tržištu rada. Ciljanu skupinu čine mlade nezaposlene osobe oba spola do 29 godina, nezaposlene žene, te dugotrajno nezaposleni također oba spola. Korisnicima projekta omogućit će se inkluzivna podrška kroz lokalne klubove za zapošljavanje u kojima će se pružati savjetodavne usluge usmjerene na aktivno traženje posla, ali i na emocionalno osnaživanje korisnika. Kreiranjem i provedbom edukativnih programa te niza tematskih radionica u smjeru izgradnje osobnih i profesionalnih kapaciteta cilj je korisnicima podići razinu zapošljivosti i inkluzije.

 

Glavne projektne aktivnosti su:

1. Izrada baze i analiza lokalnih potreba te kapaciteta korisnika

Aktivnost uključuje izradu baze korisnika te analizu potreba istih kao i mogućnosti na razini županija u svrhu razrade edukativnih programa. U suradnji s lokalnim poslodavcima te uz konzultiranje strateških dokumenata cilj je kreirati edukativne programe temeljene na stvarnim potrebama tržišta i korisnika

2. Otvaranje klubova za zapošljavanje i pružanje inkluzivne podrške

Kroz ovu aktivnost otvorit će se dva kluba za zapošljavanje, jedan u SMŽ i jedan u KZŽ. Kroz iste korisnici će primiti inkluzivnu podršku stručnog tima te sudjelovati u nizu tematskih radionica kako bi podigli razinu osobnih i profesionalnih znanja i vještina. Inkluzivna podrška uključuje rad na emocionalnom osnaživanju korisnika kao i podršku u izradi osobnih planova zapošljavanja, pisanju životopisa, zamolbi, zahtjeva i slično. Korisnicima će se omogućiti korištenje računala i interneta u svrhu pretraživanja natječaja te susreti s potencijalnim poslodavcima na lokalnoj razini pri čemu će obostrano moći predstaviti svoje kompetencije i interese.

3. Izrada i provedba programa osposobljavanja

Aktivnost uključuje izradu i provedbu 2 edukativna programa u skladu s potrebama korisnika i poslodavaca na razini županija. Svaki program će trajati 120 sati, od čega će se 70% sati odnositi na praktičnu nastavu kod poslodavca.

Očekuje se da će projektne aktivnosti rezultirati podignutom razinom profesionalnih i stručnih znanja i vještina potrebnih za ulazak na tržište rada te emocionalnom osnaženosti korisnika u vidu samosvijesti i samopoštovanja. Nastavno, očekuje se i podignuta razina socijalne uključenosti i zapošljivosti korisnika kao i njihove vidljivosti kao potencijalnih radnika posebice kroz provedbu praktičnog rada.

Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, a ukupna vrijednost istog je 988.668,97 kuna. Projekt sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iznosom od 840.368,60 kn odnosno 85% ukupnih prihvatljivih troškova, dok je 15% osigurano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, a temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III.

Za više informacija možete se javiti djelatnici Silviji Đonlagić na broj mobitela +385989770167.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Sadržaj dokumentacije isključiva je odgovornost udruge Mine Aid.“

Obavijest o početku projekta