Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

KZŽ SUFINANCIRA NABAVKU UDŽBENIKA I ŠKOLSKOG PRIBORA

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola može ostvariti:

– jednoroditeljska obitelji s jednim ili dvoje djece na redovitom školovanju u iznosu od 500,00 kuna,

– obitelji s troje djece na redovitom školovanju u iznosu od 750,00 kuna,

– obitelji sa četvero ili više djece na redovitom školovanju u iznosu od 1.000,00 kuna,

pod uvjetom da ukupni prosječni mjesečni prihod kućanstva, isplaćen u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev, ne prelazi slijedeći iznos:

– 1.300,00 kn za jednočlano kućanstvo,

– 1.900,00 kn za dvočlano kućanstvo,

– 2.500,00 kn za tročlano kućanstvo,

– 3.300,00 kn za četveročlano kućanstvo,

– 4.100,00 kn za peteročlano kućanstvo,

a za svakog daljnjeg člana iznos prihoda kućanstvo povećava se za 700,00 kn.

Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se na obrascu, osobno u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade ili poštom na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, 49 000 Krapina. Uz zahtjev se predaje Izjava o članovima kućanstva (također obrazac) i ostala potrebna dokumentacija kojom se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prava (potvrde o prihodima, potvrde o redovitom školovanju, dokaze da je obitelj jednoroditeljska i dr.).

Obrasci Zahtjeva i Izjave o članovima kućanstva mogu se, osim u Upravnom odjelu i na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije i na ovoj internet stranici , podići i u svim osnovnim i srednjim školama na području Županije, jedinicama lokalne samouprave te centrima za socijalnu skrb. Zahtjevi se zaprimaju do 31. listopada 2017. godine.

Obrasci:

ZAHTJEV UDŽBENICI 2017

Izjava o članovima kućanstva