Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

Općina Veliko Trgovišće sufinancirati će nabavu obveznih udžbenika i pripadajućih obveznih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole za školsku godinu 2018./2019.

Nabavka udžbenika financira se donacijom novčanih sredstava Grada Zagreba.

Pravo na sufinaciranje nabave obveznih udžbenika i pripadajućih obveznih nastavnih sredstava priznaje se u obliku novčane naknade, a prema dostavljenom računu za kupljene obvezne udžbenike i obvezna nastavna sredstva, sukladno Ugovoru o korištenju sredstava sklopljenom između Općine Veliko Trgovišće i Grada Zagreba.

Podnošenje zahtjeva i pripadajuće dokumentacije za ostvarivanje prava na subvenciju provodi se u suradnji sa Osnovnom i Područnim školama s područja Općine Veliko Trgovišće.