Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Natječaji za poljoprivredna gospodarstva

Za poljoprivredna gospodarstva i proizvođačke organizacije koja žele ulagati u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice osigurana su bespovratna sredstva kroz natječaj iz mjere 4.1.1. Natječaj za skladišne kapacitete za žitarice i uljarice ukupne je vrijednosti 250.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnici i ekonomska veličina PG-a 

Prihvatljivi korisnici sredstava su pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika prije 30. prosinca 2020. godine, proizvođačke organizacije koje najkasnije u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju predan zahtjev za priznavanje statusa proizvođačke organizacije pri Ministarstvu poljoprivrede te mladi poljoprivrednici koji su zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika podnijeli prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (prije 30. prosinca 2021. godine.).
Prijavitelj (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 15.000 EUR.

Razina i iznosi potpore

Maksimalni iznos potpore po projektu je:

a.) do 1.000.000 EUR
b.) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

Razina potpore:

– do 50% od ukupno prihvatljivih troškova projekta

Intenzitet potpore može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a.) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
b.) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
c.) ulaganje se provodi kao zajednički projekt

– najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70% od ukupno prihvatljivih troškova projekta

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Dozvoljene (prihvatljive) aktivnosti za ovu mjeru su:

  • izgradnja: objekata za skladištenje i/ili dugoročno čuvanje žitarica i/ili uljarica sa ili bez sušare, sušare za žitarice i/ili uljarice, prostora za prijem sirovine, prostora za uzorkovanje, čišćenje, pranje i sušenje, prostora za sortiranje i kalibriranje, prostora za pakiranje i označavanje, objekta za upravljanje sušarom
  • opremanje: oprema i uređaji za skladišne prostore, oprema za nepokretne sušare i sušenje, oprema za prijem sirovine, uređaji i oprema za hlađenje, oprema za uzorkovanje i čišćenje, oprema za sortiranje i kalibriranje, oprema za pakiranje i označavanje, oprema za skladištenje sirovina i gotovih proizvoda sukladno zahtjevima projekta, agregati za proizvodnju el. energije, oprema i strojevi za transport unutar kruga objekta
  • pokretne sušare s pripadajućom opremom
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, bez općih troškova
  • prilagodba novouvedenim standardima u skladu sa člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013
  • opći troškovi – troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
  • nematerijalni troškovi – kupnja ili razvoj računalnih programa; kupnja prava na patente i licence; zaštita autorskih prava; registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem
Prijave se podnose od 27. travnja do 30. lipnja 2022. godine.

Više o ovom natječaju možete pronaći ovdje.

Više informacija o ostalim natječajima možete pronaći ovdje ili nas možete kontaktirati na brojeve telefona 01 5806 307 i 01 5806 308.
Za dodatne informacije te kvalitetnu i pravovremenu pripremu projekata, stojimo vam na raspolaganju.
Vaš savjetnik

Robert Ravenšćak mag.oec.

www.ravecon.hr / www.eufondovi.hr