Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBAVIJEST EKO-FLOR-a PLUS d.o.o. O NAČINU ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA

Zasigurno ste već upoznati sa činjenicom kako je prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) zabranjeno prikupljanje krupnog (glomaznog) otpada sa javnih površina. S obzirom da još nije objavljena odgovarajuća Uredba i Naputak prema kojima bi se mogli ravnati po pitanju načina odvoza navedenog otpada, predlažemo da se prijevoz krupnog (glomaznog) otpada obavlja na zahtjev korisnika odnosno po pozivu korisnika, čime bi se uskladili prema čl. 35. st. 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).

Slijedom navedenog, tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. odrediti će datum odvoza krupnog (glomaznog) otpada do kojeg će korisnici koji će imati potrebu za odvozom istoga, trebati nazvati našu tvrtku na zasebni broj koji će biti rezerviran samo za tu namjenu. Prilikom poziva trebati će se navesti podaci o korisniku (ime, prezime, adresa) te okvirna količina i sastav otpada (npr. 4 m3 koji se sastoji od kreveta, željezne rame od bicikla, madraci i sl.). Prilikom toga otpad će se određenog datuma odvoziti iz kućnih dvorišta ili prilaza prema istima.
Isto tako, prijava za odvozom glomaznog otpada može se izvršiti i putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr, uz navođenje naprijed navedenih podataka.

Svaki korisnik imati će pravo na odvoz krupnog (glomaznog) otpada sukladno broju odvoza koji je određen koncesijskim ugovorom, ukoliko pravovremeno izvrši prijavu.
Nadalje, korisnici sa otežanim pristupom dvorištu dužni su krupni (glomazni) otpad dopremiti na dostupno mjesto pogodno za preuzimanje predmetnog otpada od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o., prilikom čega su takve okolnosti korisnici obavezno dužni navesti prilikom prijave za odvozom glomaznog otpada.

Smatramo da će se navedenim modelom prikupljanja i odvoza krupnog (glomaznog) otpada postići zadovoljavajuća razina gospodarenja otpadom na području vaše općine, uz istodobno izbjegavanje nepoželjnog nagomilavanja otpada uz prometnice.