Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBAVIJEST VINOGRADARIMA

Poštovani vinogradari,

negativni trend širenja zlatne žutice vinove loze ( Flavescence doree) u Krapinsko-zagorskoj županiji se, nažalost, nastavlja. Tijekom 2018. g. proglašena su još 2 nova žarišta- Bedekovčina i Gornja Stubica, a osim toga, u suradnji sa Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo- Zavodom za zaštitu bilja laboratorijskom analizom potvrđena je prisutnost ovog štetnog organizma na području još 18  katastarskih općina ( Pesek, Purga, Goljak, Mirkovec, Peršaves, Delkovec, Zlatar, Mače, Krapina, Zabok, Lužani Zagorski, Lobor, Radoboj, Dobri Zdenci, Veliko Trgovišće, Klanjec, Sveti Križ kod Tuhlja. Time se ova opaka bolest proširila na 2/3 naše županije.

Morate biti svjesni da svi zajedno moramo poduzeti sve kako bi se taj trend širenja zaustavio ili barem znatno usporio.

U prvom redu, bolest se ne može širiti ukoliko svi posjednici vinove loze provode suzbijanje prenosioca- američkog cvrčka, u propisanim rokovima. Prvi termin za njegovo suzbijanje se bliži i o tome ćete na vrijem biti informirani. Potaknite i svoje susjede koji ne primaju preporuke za zaštitu bilja da i oni provedu suzbijanje. Postavljajte žute ploče u svoje vinograde kako bi pratili pojavu i brojnost ovog štetnika, ali ujedno ga na taj način i suzbijali.

Nadalje, primijetite li sumnjive simptome na čokotima za koje mislite da bi mogli upućivati na zlatnu žuticu, iskrčite takve čokote kako se bolest ne bi širila. Ako niste sigurni da dobro poznajete simptome, obratite se djelatnicima Ministarstva poljoprivrede- uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva ( bivša Savjetodavna služba) koji će rado izići na teren i pomoći vam u determinaciji simptoma bolesti  i jedinki američkog cvrčka.

Apeliram i na jedinice lokalne samouprave da vrše pritisak na vlasnike zapuštenih vinograda da privedu vinograde kulturi ili ih iskrče jer oni predstavljaju važan izvor zaraze zlatnom žuticom.

U velikom broju evropskih zemalja zlatna žutica vinove loze pojavila se već prije više desetaka godina, ali su vinogradari naučili poduzimati sve da se uspori njeno širenje, naučili su živjeti s njom. Tako moramo i mi, želimo li da naše lijepe brege i dalje krase naša lijepa trsja.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

Viši stručni savjetnik za zaštitu bilja