Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Plan prostornog uređenja općine

UPU 7-1 Veliko Trgovišće

Odluka o izradi UPU 7-1

Obavijest zainteresiranoj javnosti o izradi Plana

 V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

 

 Grafika

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.1. GP k.o.Dubrovčan i k.o.Velika Erpenja dio

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.2. GP k.o.Velika Erpenja

Veliko Trgovišće_GP5000-4.3. GP k.o. Strmec 

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.4. GP k.o. Jezero Klanječko dio i k.o. Veliko Trgovišće

Veliko_Trgovišće_25000-1_NAMJENA

Veliko_Trgovišće_25000-2A_PROMET

Veliko_Trgovišće_25000-2B_ELEK_KOM

Veliko_Trgovišće_25000-2C_ ELEKTRO_PLIN

Veliko_Trgovišće_25000-2D_VODA_ODVOD

Veliko_Trgovišće_25000-3_ZAŠTITA

ODLUKA – PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA

Odluka o donošenju V izmjena i dopuna Prostornog plana 2019.

 

Objava javne rasprave

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V Izmjena i dopuna PPUO

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V Izmjena i dopuna PPUO

 

UPU  groblja

Odredbe za provođenje

Obrazloženje

1. Korištenje i namjena površina

2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4.1. Grobna polja

4.2. Grobna mjesta

Plan prostornog uređenja općine

Pročišćeni tekst – obuhvaća provedbene odredbe PPUO: Službeni glasnik KZŽ broj: 5/04, 10/04. – ispr., 15/07., 27/08., 11/09. – ispr., 15/12., 8/15. i 15/17.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROČIŠĆENOG TEKSTA PPUO 2017

 

Grafički prilozi

1_NAMJENA

2A_PROMET

2B_ELEK_KOM

2C_ ELEKTRO_PLIN

2D_VODA_ODVOD

3_ZAŠTITA

Građevinska područja naselja po k.o.

4.1. GP Ko Dubrovčan-dio i K.o. Velika Erpenja-dio

4.2.GP Ko Dubrovčan-dio i K.o. Velika Erpenja-dio

4.3. GP K.o.Strmec K.o. Jezero Klanječko – dio i K.o. Veliko Trgovišće -dio

4.4. GP K.o.Jezero Klanječko-dio i K.o.Veliko Trgovišće-dio