Javna nabava

2. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

1. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2020.

poziv na prethodno savjetovanje

DON asfaltiranje 2020

Asfaltiranje – 2020-2022 troškovnik

Plan nabave za 2020. godinu

ZAKLJUČENI UGOVORI – 2019.

5. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

4. izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

3 izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

Asfaltiranje – 2019-2021 troškovnik

DON asfaltiranje 2019

Poziv za prethodno savjetovanje Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

2 izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

1. izmjena i dopuna plana nabave za 2019 godinu

Plan nabave za 2019. godinu

ZAKLJUČENI UGOVORI U 2018

3. izmjena Plana nabave za 2018.

2.izmjena Plana nabave za 2018.godinu

Odluka o odabiru – Družilovec-Sveti Juraj

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Družilovec-Sveti Juraj

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda – Družilovec-Sveti Juraj

DON – Družilovec-Sveti Juraj

Izvješće o prethodnom savjetovanju Družilovec-Sveti Juraj

Projekt Družilovec-Sv. Juraj

Troškovnik – Družilovec-Sveti Juraj

Nacrt DON Družilovec-Sveti Juraj

Poziv na prethodno savjetovanje – Družilovec-Sveti Juraj

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – načelnik

Odluka o o početku postupka javne nabave male vrijednosti i imenovanju stručnog povjerenstva

1. izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2017. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Registar zaključenih ugovora u 2017

Odluka o odabiru – asfaltiranje 2017

Dokumentacija javne nabave – Asfaltiranje 2017

Izjava o nepostojanju sukoba interesa načelnik

Izjava o nepostojanju sukoba interesa zamjenica načelnika

Odluka o provođenju postupaka jednostavne nabave – 2017.

III Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.g.

II izmjena Plana nabave za 2017.

I Izmjena Plana nabave za 2017.

Plan nabave za 2017.g.

REGISTAR UGOVORA – BAGATELNA-NABAVA 2015-2016

Plan nabave, 2016.g.

Obavijest o ne-postojanju sukoba interesa

REGISTAR UGOVORA-JAVNA NABAVA

REGISTAR UGOVORA-BAGATELNA NABAVA

ZAKLJUČENI UGOVORI U 2015.g.

 Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića